Mindfulness Eğitimi

Temel Mindfulness Eğitimi

Eğitmen: Doç. Dr. Bilge Uzun

Tarih: 9-10 Kasım 2019 Deniz Müzesi/İstanbul

Mindfulness

Mindfulness, dikkatimizi bilinçli ve yargısız bir biçimde içinde bulunduğumuz an’a vermek demektir. Gün içinde pek çok kez kendimizi gündelik hayatın hızına kaptırmış buluruz. Zihnimizdeki düşünceler çoğunlukla yaşadığımız andan farklı yerlerdedir; geçmiş ve gelecek arasında dolanır durur ve ara sıra şimdiki âna yönelirler. Oysaki mindful olmak derin bir farkındalık halidir; bilinç durumumuzu otomatik pilottan çıkararak kendi yönetimimize almaktır. Bunu yapabildiğimizde bir düşüncenin sadece düşünce olduğunu bilir ve onu iyi ya da kötü olarak yargılamayız. Hissettiğimiz yoğun bir duyguyu yönetebilir; pişman olacağımız davranışlarda bulunmadan önce duygumuzla davranışımız arasında bir boşluk an’ı yaratarak karar vermeyi başarabiliriz. Daha iyi odaklanabilir ve dikkatimizi sürdürebiliriz.
Çocuklarla mindfulness
Farkındalık hepimizde doğuştan olan ve geliştirilebilen bir beceridir. Çocuklar genel olarak yetişkinlerden daha yoğun bir farkındalığa sahiptirler. Çocuğunuz kim bilir kaç kez sizin bakmadığınız bir nesneyi gerçek anlamda görmenizi sağlamış; fark etmediğiniz bir sürü detayı size göstermiştir. Çocuklukta yoğun olarak sahip olunan bu beceri ne yazık ki yetişkinlik yolunda ilerlerken azalır. Son yıllarda yapılan sinirbilim temelli araştırma bulguları, özellikle çocukluk çağında Mindfulness becerisi kazanmanın bugünümüz ve geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu becerilerin, gelişmekte olan beyinlerde kazanılmasının yetişkinlerden daha etkili olduğu ortaya konulmuştur.
EĞİTİMİN AMACı
Bu eğitimin amacı, mindfulness becerilerinin kuramsal ve kavramsal tanıtımını yapmak, çeşitli uygulama teknikleri ile bu becerilerin kişisel ve mesleki yaşama katılmasını sağlamaktır.
Bu eğitim ileri aşamada sunulacak olan ‘Çocuklarma Mindfulness Uygulamaları’ ve ‘Mindfulness Becerilerinin Psikoterapide Kullanımı’ eğitimlerine temel oluşturacak bir ön koşul niteliğindedir.

Kimler Katılabilir?

Bu eğitim ileri aşamada sunulacak olan ‘Çocuklarma Mindfulness Uygulamaları’ ve ‘Mindfulness Becerilerinin Psikoterapide Kullanımı’ eğitimlerine temel oluşturacağı için öncelik Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji, Sosyal Hizmet Uzmanlığı, Çocuk Gelişimi, Sınıf öğretmenliği ile bu bölümlerin 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinden oluşmaktadır.
Uzmanlık eğitimi dışında, mindfulness becerilerini temel düzeyde yaşamlarına katmak isteyen tüm yetişkinlere açıktır.Detaylı Bilgi Almak İçin Ara (0216) 362 49 41

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1. GÜN

SABAH (10.00-13.00)

A. Mindfulness Eğitimine ilişkin yapılandırma

B. Mindfulness kuramlarına giriş C. Mindfulness uygulamalarının tarihçesi, tanımları ve gelişimi
D. Yetişkinlerde, Ergenlerde ve Çocuklarda Mindfulness Uygulamaları ve faydaları
E. Ulusal ve Uluslararası alan yazını bulguları Uygulama: Anda kalma, Mindful Duruş, Mindful Nefes, Mindful Dinleme

ÖĞLEN (14.00-17.00)

A. Mindful Beden Taraması, Kavramsal Yapı, İkinci Beyin
B. Mindfulness Uygulamalarının Duygusal, Bilişsel ve Bedensel Faydaları
C. Mindfulness ve Sinirbilim D. Kaç, savaş ve don kal: Amigdala-stres tepkileri
E. Mindfulness ve bedensel duyumsamalar (Mindful görme, işitme, koklama, dokunma, tatma) Uygulama: Mindful Beden Taraması, Mindful duyumsamalar (görme, işitme, koklama, dokunma, tatma), Mindful Yemek yeme, Mindful Yavaş Hareketler

2. GÜN

SABAH (10.00-13.00) A. Duygu-Düzenleme
B. Öz-Düzenleme: Mindfulness ve Zaman yönetimi C. İyi dilekler, Minnettarlık, Affetme
D. Empati ve Beyin
E. Günlük hayatta Mindfulness uygulamaları (Otomatik Pilottan sıyrılma) Uygulama: Mindful Duygular, Kendine ve başkalarına iyi dilekler yollama, Minnettarlık, Affetme
ÖĞLEN (14.00-17.00) A. İlişkilerde Mindfulness
B. Mindful iletişim: Nazik bir dille, farkındalıkla ve şefkatle iletişim

C. Stresli ortamlarda açık iletişim, Çatışmaları anlamak: Çatışma stillerini ayrımsama D. Zor duygularda Mindfulness
E. Kabul: Kendine ve diğerlerine karşı yargısız olma
F. Benliğe Nazik olma: Öz-şefkat Uygulama: Öfke kontolü, Empatik dinleme, Öz-şefkat

DOÇ. DR. BİLGE UZUN

Bilge Uzun, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında Berlin Humboldt Üniversitesi’nde burslu araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında Doktora programını tamamlamasıyla Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yarı Zamanlı Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışan Uzun’un Doktora başarısı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından desteklenmiş ve bir yıl süreyle yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma (PostDoc) bursu kazanmıştır. Londra’da bulunan Roehampton Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde burslu misafir öğretim üyesi olarak görev yapmasının ardından Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde bölüm başkanlığını yürütmüştür. Aynı yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır.

Halen, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD’nda Doçent Dr. olarak ile görevine devam etmektedir.

Dr. Uzun’un akademik çalışmaları son yıllarda, popüler yaklaşımlardan bir olan Mindful Okul ve Çocuklarla Mindfulness (Fark’andalık) alanına yönelmiştir. Uluslararası düzeyde uzun soluklu eğitimlerini tamamlayarak ‘İleri Düzey Mindful Okul Eğitimcisi’ ünvanını almıştır. Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürlüğü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölüm Başkanı işbirliğinde, halen Bahçeşehir Kolejleri İlköğretim düzeyinde uygulanan Mindful Okul müfredatını geliştirmiştir.
Dr. Uzun kültüre duyarlı ‘Mindful Okul Uygulamaları’ nı ülkemizi temsilen uluslararası platformlara taşımış ve Türkiye’nin birçok Avrupa ülkesi ve Amerika gibi tanınır ülkeler arasında yer almasını sağlamıştır. Son yıllarda çalışmalarını kitap ve kitap bölümlerine aktaran Uzun’un ‘Fark-et, Anda’kal = Fark’andalık’ başlıklı kişisel gelişim kitabı çok yakında raflarda yerini almak üzere yayın sürecindedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Whatsapp Destek